E-Sąd

Kancelaria prowadzi sprawy w tzw. e-sądzie, czyli Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU). EPU to maksymalnie odformalizowane, uproszczone i szybkie postępowanie w sprawach o charakterze majątkowym, których stan faktyczny i prawny nie jest skomplikowany.

W EPU nie istnieje papierowy obieg dokumentów pomiędzy sądem a powodem. W toku postępowania przed e-sądem nie są badane żadne dokumenty ani szczególne przesłanki formalne. Podstawą wydania nakazu zapłaty jest prawidłowo sporządzony i opłacony pozew, zarejestrowany w systemie informatycznym i opatrzony specjalnym certyfikatem lub podpisem elektronicznym. W przypadku jeśli zasadność roszczenia budzi wątpliwości e-sądu, sprawa przekazywana jest „zwykłemu” sądowi.

E-sąd jest VI Wydziałem Sądu Rejonowego w Lublinie, powołanym od dnia 1 stycznia 2010 r. do rozpoznawania spraw wyłącznie w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym.

Korzyści związane ze skierowaniem sprawy do e-sądu:

  • • opłata sądowa czterokrotnie niższa niż w tradycyjnym postępowaniu sądowym,
  • • uzyskanie nakazu zapłaty w czasie krótszym, aniżeli w postępowaniu tradycyjnym,
  • • możliwość wniesienia pozwu przez powodów z całej Polski, niezależnie od miejsca zamieszkania lub miejsca powstania zobowiązania.

Minusy związane ze skierowaniem sprawy do e-sądu:

  • • długi czas oczekiwania na wyznaczenie terminu rozprawy w przypadku wniesienia przez pozwanego sprzeciwu od nakazu zapłaty,
  • • po wniesieniu przez pozwanego sprzeciwu sprawa zostaje przekazana do sądu miejscowo właściwego dla pozwanego (w postępowaniu tradycyjnym istnieje możliwość skierowaniu pozwu do sądu właściwego miejscowo dla powoda).