Prawo karne

Kancelaria reprezentuje zarówno klientów mających status podejrzanego/oskarżonego, jak również występujących w charakterze pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, subsydiarnych i powodów cywilnym występujących z powództwem adhezyjnym w procesie karnym.

Oferujemy możliwość reprezentowania klienta w każdym etapie postępowania karnego, tzn.:

  • • w postępowaniu przygotowawczym (prokuratura, policja),
  • • w postępowaniu sądowym (przed wydaniem wyroku),
  • • w postępowaniu wykonawczym (po uprawomocnieniu się orzeczenia),
  • • w postępowaniu nadzwyczajnym (wzruszenie prawomocnych orzeczeń).

Do najczęstszych przestępstw i wykroczeń z jakimi spotykamy się w ramach praktyki adwokackiej należą:

  • • wykroczenia - naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  • • przestępstwa - rozbój, kradzież, oszustwo, pobicie, udział w bójce, handel narkotykami, posiadanie narkotyków, prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości, paserstwo, przekupstwo,
  • • przestępstwa gospodarcze - udaremnienie egzekucji, wyłudzenie odszkodowania.