Wynagrodzenie

Kancelaria stosuje różne metody ustalania honorarium, w zależności od charakteru sprawy, stopnia jej skomplikowania oraz potrzeb klienta, może być to jeden z poniższych wariantów:

• Jednorazowe wynagrodzenie za całą sprawę;

• Jednorazowe wynagrodzenie za prowadzenie sprawy w danej instancji;

• Odrębne wynagrodzenia za każdą rozprawę;

• Odrębne wynagrodzenia za każde sporządzone pismo lub umowę;

• Odrębne wynagrodzenia za każdą poradę

• Wynagrodzenie ryczałtowe:
Model wynagrodzenia skierowany przede wszystkim do klientów biznesowych.
W ramach miesięcznego wynagrodzenia Klient otrzymuje stałą kompleksową pomoc prawną
w wybranym przez siebie zakresie;

• Wynagrodzenie godzinowe:
Ta forma wynagrodzenia skierowana jest zarówno do klientów korporacyjnych jak i do klientów indywidualnych. Wysokość stawki określana jest w umowie z klientem i zależy od ilości zleconych spraw oraz stopnia ich skomplikowania;

• Wynagrodzenie ryczałtowo-godzinowe:
Po przekroczeniu określonego w umowie limitu godzin pracy Kancelarii wynagrodzenie wyliczane jest wg ustalonej stawki godzinowej;

• Success fee:
Tzw. premia za sukces, stosowana przede wszystkim w przypadku zleceń dotyczących odzyskiwania należności (prowizja). Premia za sukces wypłacana jest wyłącznie w przypadku pozytywnego dla klienta rozstrzygnięcia sprawy i wyegzekwowania należnej kwoty od dłużnika.

Wysokość wynagrodzenia we wszystkich powyżej wymienionych wariantach uzależniona jest od zakresu i czasu poświęconego na obsługę prawną i jest ustalana indywidualnie z Klientem.